SREDA, 2018-05-23
Vrelo.ucoz.com - Babusnicki INTERNET portal
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » POLJOPRIVREDA » VOCARSTVO » UPOTREBA ĐUBRIVA PREMA VRSTI
UPOTREBA ĐUBRIVA PREMA VRSTI
adminDate: PETAK, 2012-09-21, 7:15 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
PORUKA: 1384
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
UPOTREBA ĐUBRIVA PREMA VRSTI

Đubrenje poljoprivrednih kultura je neophodna mera za dobijanje visokih prinosa i kvalitetnog proizvoda.Obavlja se pre setve i tokom rasta biljaka.Neophodno je primeniti određenu vrstu đubriva za određeni rezultat (da li se želi podstaći rast,prinos,kvalitet,otpornost na bolesti).

Mineralna đubriva se dele na dve grupe:

-nekompleksna đubriva sadrže jedan od tri glavna elementa (azot, fosfor ili kalijum) -kompleksna đubriva su poznata i kao NPK đubriva. Sadrže u tačno određenom odnosu tri glavna elementa – azot, fosfor i kalijum a sadrže i druge bitne makro i mikroelemente.

UREA N 46 sadržaj azota 46 %, Najveći sadržaj azota u odnosu na ostala azotna đubriva. Ne meša se sa drugim đubrivima. Može se koristiti i kao tečno đubrivo. UREA visoko koncentrovano azotno đubrivo čiji je azot u amidnom obliku.Koristi se u predsetvenom đubrenju jer omogućuje postepeno pretvaranje amidnog azota u amonijačni i nitratni u skladu s klimatskim i agrohemiskim uslovima u zemljištu. Urea u jesen u osnovnom đubrenju služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, tj. aktiviranje organskog azota iz zemljišta. Ureom se prihranjuje većina biljnih kultura -

KAN N 27 sadržaj azota 27 %, sadržaj MgO 4,5 - 5,5 %, sadržaj CaO 6,5 - 8,5 %, Kalcijum amonijum nitrat. Neutralno đubrivo (hemijski, fiziološki kiselo).Pogodno za prihranu. Bez štetnog uticaja na fizičke i hemijske osobine zemljišta.KAN je poznato azotno đubrivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola azota u amonijačnom, a pola u nitratnom obliku, pa deluje brzo i nešto produženo, tako da zadovo ljava potrebe bilja za azotom u određenom periodu. Sadržajem dolomita (oko 23 wacko utiče na delimičnu neutralizaciju kiselosti zemljišta, a sadržajem magnezija zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.

AN N 33,5 - amonijum nitrat, sadržaj azota 33,5%,sadržaj MgO 1%, Vrlo rastvorljiv.Velika sposobnost upijanja vode sa porastom temperature (skladištenje leti).Dužom upotrebom zemljište se zakišeljava. Vezivanjem amonijum jona u zemljištu istiskuje se Ca i Mg koji se ispiraju. AN 33,5 % je N đubrivo istih karakteristika kao KAN 27 % N s više aktivne materije a manje magnezijum oksida. Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Ne sme doći u dodir s mineralnim i organskim uljem jer tada posta je zapaljivo i eksplozivno. Vrlo je važno strogo pridržavanje propisa o postupku transportiranja i skladište nja.Prednost primjene ovoga đubriva je u mogućnosti kvalitetnije raspodele po površini i u većoj produ ktivnosti rada.

Di-amonijum fosfat (DAP) i momo-amonijum fosfat (MAP) sadrže relativno malu količinu azota – DAP 17 %, a MAP 11 % - i imaju jaku kiselu reakciju. Mogu biti pogodni za primenu kod kultura kojima je potre bno dodati fosfor, s obzirom da sadrže oko 50% fosfor oksida. Monoamonijum fosfat (MAP) može da se primenjuje kako samostalno, tako i u mešavinama đubriva. MAP sadrži 48% fosfor P2O5, od kojih je skoro celokupan sadržaj odmah dostupan biljkama, i 11% azota. Primenom MAPa povećava se kiselost zemljišta, ali je ovo đubrivo cenjeni izvor fosforP2O5. Diamonijum fosfat (DAP) ima nešto manji sadržaj P2O5, - 46% i više azota (18%) od MAP-a. Skoro celokupna količina oksida fosfora u DAP je odmah dostupna biljci. I ovo đubrivo uvećava kiselost zemljišta, ali je njegova primena veoma ekonomična.

NPK visoke koncentracije hraniva

NPK(SO3) 5-20-30 , NPK 8-26-26 NPK 6-18-36 NPK 10-30-20 NPK 7-20-30

Ovu grupu čine NPK đubriva visokih koncentracija hraniva (55 - 60 %), i to ih čini posebno pogodnim za transport i skladištenje u rasutom stanju.Sva ova đubriva, su namenjena za osnovno đubrenje zbog svojih svojstava i odnosa biljnih hraniva.
Azot je u svim formulacijama u amonijačnom obliku, fosfor je vodotopiv, a kalijum kao kalijum hlorid, izuzev u formulaciji NPK 5-20-30 S kao kalijum sulfat ( za kulture koje ne podnose hlor ili traže više sumpora). Pored osnovnog i meliorativnog đubrenja ove formulacije se mogu koristiti i u predsetvenom đubrenju okopavina ako je potrebno intenzivnije đubriti fosforom ili kalijumom.

NPK đubriva srednje koncentracije hraniva

NPK 15-15-15 NPK(SO3) 7-14-21(24), NPK(MgO) 8-16-24(2) NPK(MgO) 13-10-12
NPK 13-13-21 NPK 20-10-10

Ova NPK đubriva sadrže azot u nitratnom i amonijačnom obliku i vodotopivi fosfor a kalijum je u obliku kalijum hlorida osim u NPK 7-14-21 S gdje je kalijum u obliku kalijum sulfata i namjenjen je kulturama koje ne podnose hlor koje za svoj razvoj trebaju više sumpora kao što su duvan i vinova loza. Sva ova đubriva, su namenjena za predsetveno đubrenje zbog svojih svojstava i odnosa biljnih hraniva osim NPK 8-16-24 koja se koriste u osnovnom đubrenju. Iz ove grupe đubriva najviše se proizvodi NPK 15-15-15 obzirom na najšire mogućnosti primene.

UAN N 30

amidni azot 50 %, amonijačni azot 25 %, nitratni azot 25 %, pH 6,5-7,5 %,

UAN je bistra azotna tečnost. U 100 litara rastvora UAN-a ima 40 kg N što treba imati na umu kod određivanja doze. UAN sa tri oblika N prvenstveno je namenjen za đubrenje strnih žitarica, travnjaka UAN se uspešno koristi za bržu razgradnju biljnih ostataka.

PSSS VRANJE dipl.ing.Nada Lazović-Đoković
 
FORUM » POLJOPRIVREDA » VOCARSTVO » UPOTREBA ĐUBRIVA PREMA VRSTI
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

vrelo.ucoz.com
Create a free website with uCoz